Motorevija
PRETRAGA
2014-12-23
Bookmark and Share


 

          SADR®AJ:
 
          Pregled motocikla i skutera prije kupnje

         40 RABLJENIH MOTOCIKALA - Povijest i razvoj modela
         20 RABLJENIH SKUTERA I MAKSI-SKUTERA - Povijest, prednosti i nedostaci
         Za¹titna oprema i kacige
         Testovi guma
         Aftermarket oprema
         Savjeti i tehnièke teme

 
Godi¹nje izdanje "Motorevija specijal - Vodiè za kupnju rabljenih"
 
     
  Nakon pet godina postojanja u "klasiènom" tiskanom izdanju po prvi puta je objavljeno na internetu i kao takvo postalo jedinstveno u Hrvatskoj.   
     
  Ovom promjenom, vrijedan materijal o rabljenim motociklima biti æe saèuvan i dostupan "zauvijek", a katalog je zami¹ljen kao interaktivan sadr¾aj koji æemo nadopunjavati novim informacijama, servisnim akcijama, va¹im iskustvima itd. Time æe baza podataka o pojedinom motociklu ili skuteru rasti kako on bude "skupljao" godine na tr¾i¹tu i cesti.  
     1. PREGLED MOTOCIKLA I SKUTERA PRIJE KUPNJE


Budite mudar kupac rabljenog motocikla ili skutera i za¹titite svoju investiciju tako da pa¾ljivim pregledom saznate ¹to vi¹e o pro¹losti motocikla koji namjeravate kupiti. Buduæi da pri kupnji rabljenog nema garancije, nema druge ¹anse za popravak ili reklamaciju neispravnog motocikla. Donosimo kratki pregled va¾nih toèaka koje treba pregledati pri kupnji.

 Kljuène toèke pregleda2. 40 RABLJENIH MOTOCIKALA - Pregled, povijest modela, stanje na tr¾i¹tu


Donosimo vam pregled 40 motocikala raznih tipova i proizvoðaèa koji su vrlo èesti na na¹im cestama, a ujedno su i vrlo èesti na tr¾i¹tu rabljenih u svim svojim inaèicama i godinama proizvodnje. Veliki broj Motorevijinih i Motorradovih testova izdr¾ljivosti odvo¾enih na 50.000 ili 25.000 km donijelo je iznimno puno saznanja o veæini ovih modela, a koja se ujedno poklapaju i s iskustvima vlasnika kroz godine. Sveukupnu graðu o pojedinom modelu te njegov razvoj kao modela donosimo vam u formi pregleda rabljenog motocikla.

 
aaaa
APRILIA
RS 125
Pegaso Strada 650
SL 750 Shiver  
RSV Tuono
RSV Mille

BMW
R 1150 GS
R 1200 GS

DUCATI
999

HARLEY-DAVIDSON
Sportster

MOTO GUZZI
Stelvio
HONDA
CBR 600 F
NX 650 Dominator
CBR 1100 XX
XLV Transalp
CB 900 Hornet
CB 600 F Hornet
CBR 125 R

KAWASAKI
GPz 500 S
KLE 500
ER-5
ZZ-R 600
ZRX 1100/1200
ER-6 n/f

KEEWAY
Superlight 125
SUZUKI
GSF 650 n/s Bandit
DL 1000 Vstrom
DL 650 Vstrom
GSX 1400
GSR 600
Hayabusa

YAMAHA
YBR 125
Virago 535
FZS 600 Fazer/FZ-6
XVS 1100 Dragstar
XT 660 X/R
YZF-R6
TDM 900
XJ6 + Tune up
XJR 1200/1300
FJR 1300
 


3. 20 RABLJENIH SKUTERA I MAKSI-SKUTERA - Povijest, prednosti i nedostaci

Skuteri su i dalje najbr¾e rastuæi moto segment i njihov broj na cestama te tr¾i¹tu rabljenih nezaustavljivo raste. Tempo ¾ivota i gu¾va u veæim hrvatskim gradovima, ali i drugim regijama èini ovaj oblik prijevoza interesantnim sve ¹irem sloju populacije s vozaèkom dozvolom A i B kategorije. Mnogi modeli na tr¾i¹tu su dugi niz godina i dokazali su svoju kvalitetu, a neki tek dolaze i tra¾e va¹u pa¾nju i povjerenje. Motorevija raspola¾e s iznimno puno podataka o kvaliteti i izdr¾ljivosti raznih modela koje vam ovdje donosimo u formi pregleda rabljenih skutera.


aa
APRILIA
Sportcity 250

DERBI
GP-1 50

GILERA
Runner 50
Nexus 250
HONDA
SH 125/150

KYMCO
Vitality 50
Agility 125

MALAGUTI
Madison 3 250
     
PEUGEOT
Vivacity 50
Geopolis 250

PIAGGIO
Beverly 500
X-evo 400 ie
Beverly 200/250 ie
Fly 50/100
VESPA
GTS 250 ie


YAMAHA
X-Max 250
XP 500 T-Max
Aerox 50
Neo's 50

4. ZA©TITNA OPREMA I KACIGE

Vo¾nja u adekvatnoj za¹titnoj opremi ukljuèujuæi zakonom propisanu homologiranu za¹titnu kacigu je zakonska obveza, nu¾nost i stvar motociklistièke opæe kulture koju Motorevija promiæe od prvog dana. Donosimo vam pregled novih kolekcija renomiranih brendova na na¹em tr¾i¹tu za 2011. godinu 

Kacige       Jakne       Hlaèe       Kombinezoni       Rukavice       Obuæa i ostala oprema


 


5. GUME

Nove ili ispravne gume svakom vozaèu jedan su od prioriteta za sigurnu vo¾nju. Kako bi vam olak¹ali odabir za vas najpogodnijih guma s obzirom na dimenziju, tip motocikl i tip vo¾nje donosimo vam pregled najpopularnijih modela guma za sezonu 2011.

Sport-touring gume         Cestovne sportske gume/staza /cesta

6. AFTERMARKET OPREMA

Koliko god motocikli i skuteri bili tehnièki dotjerani u serijskom izdanju uvijek se ne¹to mo¾e uèiniti jo¹ atraktivnijim, praktiènijim ili performansno boljim. Takoðer, personalizacija motocikla prema vlastitim zahtjevima sve je èe¹æa. U na¹em pregledu aftermarket opreme pronaðite ne¹to i za sebe.

Auspusi        Koènice i ovjes       Njega       Ulja i drugi fluidi       Ostalo7. SAVJETI I TEHNIÈKE TEME

Motocikl i skuter samo su jednom novi - do trenutka kada ih izvezete iz prodajnog salona. Od tada ih po definiciji mo¾ete smatrati rabljenima. Kao tehnièki sklopovi koji su tijekom eksploatacije izlo¾eni raznim vrstama naprezanja i tro¹enja, motocikli i skuteri tra¾e stalnu pa¾nju i njegu. Osim redovitih servisa, izmjene guma i struène pomoæi koju trebate potra¾iti u ovla¹tenim servisima, ostaje jo¹ podosta stvari koje mo¾ete uèiniti i sami uz minimalno tehnièko znanje i alat. Va¹ dvokotaèni ljubimac biti æe vam "zahvalan", a svakako æe vas bolje i du¾e slu¾iti. Donosimo vam 10 odabranih tehnièkih tema iz bogatog Motorevijinog tehnièkog opusa.

Istina o motociklu skrivena u VIN kodu
 
Ugradnja opletenih koènih crijeva
Odr¾avanje i izmjena pogonskog lanca
 
Pode¹avanje i prilagoðavanje ovjesa
Punjenje i odr¾avanje akumulatora
 
Reparacija mjenjaèa motocikla
Reparacija manjih o¹teæenja laka
 
Izmjena upravljaèa motocikla
Dijagnosticiranje kvara pomoæu svjeæica
 
Uklanjanje hrðe iz metalnog spremnika
Yamaha X-max 250 (2011.)
Yamaha X-max 250 (2011.)

Yamaha X-Max 250

�daje

Obujam: 250 cm3

Snaga: 20 k (15 KW) 7500 rpm

Okretni moment: 21 Nm @ 6000rpm

Prednja koènica: 267 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 240 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70-15

Stra¾nja guma: 140/70-14

Obujam spremnika: 11,8 l

Yamaha
Vespa PX 125/150 (2011.)

Vespa PX 125/150 (2011.)

�daje

Obujam: 123/150 cm3

Prednja koènica: 200 mm , , ko�nih klipova

Stra¾nja koènica: 150 mm , , ko�nih klipova

Prednja guma: 3,50-10

Stra¾nja guma: 3,50x10

Obujam spremnika: 8 l

Du¾ina: 97 kg

Vespa
Triumph Tiger 800 XC (2011.)
Triumph Tiger 800 XC (2011.)

Triumph Tiger 800 XC

�daje

Obujam: 799 cm3

Snaga: 94 k (70 KW) 9250 rpm

Okretni moment: 80 Nm @ 5750rpm

Prednja koènica: 308 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 255 mm , , 1 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 90/90 ZR 21

Stra¾nja guma: 150/70 ZR 17

Obujam spremnika: 19,7 l

Du¾ina: 187 kg

Maksimalna brzina: 217 km/h

Triumph
Triumph Tiger 800 (2011.)
Triumph Tiger 800 (2011.)

Triumph Tiger 800

�daje

Obujam: 799 cm3

Snaga: 94 k (70 KW) 9250 rpm

Okretni moment: 80 Nm @ 5750rpm

Prednja koènica: 308 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 255 mm , , 1 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 110/80 ZR 19

Stra¾nja guma: 150/70 ZR 17

Obujam spremnika: 19,7 l

Du¾ina: 185 kg

Maksimalna brzina: 218 km/h

Triumph
Triumph Speed Triple (2011.)
Triumph Speed Triple (2011.)

Triumph Speed Triple (2011.)

�daje

Obujam: 1050 cm3

Snaga: 135 k (99 KW) 9400 rpm

Okretni moment: 111 Nm @ 7750rpm

Prednja koènica: 320 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 255 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 190/55 ZR 17

Obujam spremnika: 17,5 l

Du¾ina: 187 kg

Maksimalna brzina: 240 km/h

Triumph
Triumph Daytona 675 R (2011.)
Triumph Daytona 675 R (2011.)

Triumph Daytona 675 R

�daje

Obujam: 675 cm3

Snaga: 124,72 k (91 KW) 12.600 rpm

Okretni moment: 71,87 Nm @ 11.700rpm

Prednja koènica: 308 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 220 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 180/55 ZR 17

Obujam spremnika: 17,41 l

Maksimalna brzina: 250+ km/h

Triumph
Suzuki GSX-R 750 (2011.)
Suzuki GSX-R 600 (2011.)
Suzuki GSX-R 600 (2011.)

Suzuki GSX-R600 2011

�daje

Obujam: 599 cm3

Prednja koènica: 310 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 210 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 180/55 ZR 17

Obujam spremnika: 17 l

Suzuki
Suzuki GSR 750 (2011.)
Suzuki GSR 750 (2011.)

Suzuki GSR 750

�daje

Obujam: 749 cm3

Snaga: 110 k (80 KW) 10000 rpm

Okretni moment: 80 Nm @ 9000rpm

Prednja koènica: 310 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 240 mm , , 1 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 180/55 ZR 17

Obujam spremnika: 17,5 l

Du¾ina: 187 kg

Maksimalna brzina: 240 km/h

Suzuki
Piaggio Typhoon 50 2T (2011.)

Piaggio Typhoon 50 2T (2011.)

�daje

Obujam: 49,4 cm3

Snaga: 4,2 k (3,1 KW) 6500 rpm

Okretni moment: 4,6 Nm @ 6000rpm

Prednja koènica: 220 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 140 mm , , ko�nih klipova

Prednja guma: 120/80 - 12

Stra¾nja guma: 130/80 -12

Obujam spremnika: 7 l

Piaggio
Piaggio MP3 Yourban 300 ie (2011.)

Piaggio MP3 Yourban 300ie (2011.)

�daje

Obujam: 278 cm3

Snaga: 22,4 k ( KW) 7500 rpm

Okretni moment: 23,2 Nm @ 6500rpm

Prednja koènica: 240 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 240 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 110/70 - 13

Stra¾nja guma: 140/60 - 14

Obujam spremnika: 10,8 l

Maksimalna brzina: 100+ km/h

Piaggio
MV Agusta F3 675 (2011.)

MV Agusta F3 (2011.)

�daje

Obujam: 675 cm3

Snaga: - k (- KW) - rpm

Okretni moment: - Nm @ -rpm

MV Agusta
Moto Guzzi V7 Racer (2011.)
Moto Guzzi V7 Racer (2011.)

Moto Guzzi V7 Racer

�daje

Obujam: 744 cm3

Snaga: 48.8 k (35,5 KW) 6800 rpm

Okretni moment: 54,7 Nm @ 3600rpm

Prednja koènica: 320 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 260 mm , , ko�nih klipova

Prednja guma: 100/90-18

Stra¾nja guma: 130/80-17

Obujam spremnika: 17 l

Du¾ina: 182 kg

Maksimalna brzina: 175 km/h

Moto Guzzi
Moto Guzzi Stelvio 1200/NTX (2011.)
Moto Guzzi Stelvio 1200/NTX (2011.)

Moto Guzzi Stelvio 1200/NTX (2011.)

�daje

Obujam: 1151 cm3

Snaga: 102 k (75 KW) 7000 rpm

Okretni moment: 110 Nm @ 5500rpm

Prednja koènica: 320 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 282 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 110/80 R 19

Stra¾nja guma: 150/70 R 17

Obujam spremnika: 32 l

Du¾ina: 251 kg

Maksimalna brzina: 200+ km/h

Moto Guzzi
Moto Guzzi Norge GT 8V (2011.)

Moto Guzzi Norge GT8V

�daje

Obujam: 1151 cm3

Snaga: 102 k (75 KW) 7000 rpm

Okretni moment: 104 Nm @ 5500rpm

Prednja koènica: 320 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 282 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 180/55 ZR 17

Obujam spremnika: 23 l

Du¾ina: 257 kg

Maksimalna brzina: 200+ km/h

Moto Guzzi
Moto Guzzi Nevada 750 Anniversario (2011.)

Moto Guzzi Nevada 750 Anniversario (2011.)

�daje

Obujam: 744 cm3

Snaga: 48,2 k (35,5 KW) 6800 rpm

Okretni moment: 54,7 Nm @ 3600rpm

Prednja koènica: 320 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 260 mm , , 1 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 110/90

Stra¾nja guma: 130/90

Obujam spremnika: 14 l

Du¾ina: 184 kg

Maksimalna brzina: 100+ km/h

Moto Guzzi
KTM RC-8 R (2011.)

KTM RC-8 R (2011.)

�daje

Obujam: 1195 cm3

Snaga: 173 k (129 KW) 10.250 rpm

Okretni moment: 127 Nm @ 8000rpm

Prednja koènica: 320 mm , , ko�nih klipova

Stra¾nja koènica: 220 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 190/55 ZR 17

Obujam spremnika: 16,5 l

Du¾ina: 184 kg

Maksimalna brzina: 200+ km/h

KTM
KTM Duke 125 (2011.)
KTM Duke 125 (2011.)

KTM 125 Duke

�daje

Obujam: 124,7 cm3

Snaga: 15 k (11,3 KW) 10500 rpm

Okretni moment: 12 Nm @ 8000rpm

Prednja koènica: 280 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 220 mm , , 1 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 110/70 -17

Stra¾nja guma: 150/60 -17

Obujam spremnika: 11 l

KTM
Kawasaki ZX-10R (2011.)

Kawasaki ZX-10R 2011

�daje

Obujam: 998 cm3

Snaga: 210 k (154 KW) 13000 rpm

Okretni moment: 114 Nm @ 11500rpm

Prednja koènica: 310 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 220 mm , , 1 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 190/55 ZR 17

Obujam spremnika: 17 l

Du¾ina: 178 kg

Maksimalna brzina: 299 km/h

Kawasaki
Kawasaki Z 750 R (2011.)
Kawasaki Z 750 R (2011.)

Kawasaki Z750R

�daje

Obujam: 748 cm3

Snaga: 106 k (77,7 KW) 10500 rpm

Okretni moment: 78 Nm @ 8300rpm

Prednja koènica: 300 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 250 mm , , 1 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70ZR17M/C (58W)

Stra¾nja guma: 180/55ZR17M/C (73W)

Obujam spremnika: 18,5 l

Du¾ina: 200 kg

Maksimalna brzina: 232 km/h

Kawasaki
Kawasaki Z 1000 SX (2011.)
Kawasaki Z 1000 SX (2011.)

Kawasaki Z1000SX

�daje

Obujam: 1043 cm3

Snaga: 138 k (101,5 KW) 9600 rpm

Okretni moment: 110 Nm @ 7800rpm

Prednja koènica: 300 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 250 mm , , 1 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 190/50 ZR 17

Obujam spremnika: 19 l

Du¾ina: 198 kg

Maksimalna brzina: 240 km/h

Kawasaki
Kawasaki W 800 (2011.)
Kawasaki W 800 (2011.)

Kawasaki W800

�daje

Obujam: 773 cm3

Snaga: 85 k (62,5 KW) 6500 rpm

Okretni moment: 82 Nm @ 5000rpm

Prednja koènica: 300 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 160 mm , , ko�nih klipova

Prednja guma: 100/90-19

Stra¾nja guma: 130/80-18

Obujam spremnika: 14 l

Du¾ina: 189 kg

Maksimalna brzina: 200 km/h

Kawasaki
Kawasaki VN 1700 Voyager Custom (2011.)
Kawasaki VN 1700 Voyager Custom (2011.)

Kawasaki VN1700 Voyager Custom

�daje

Obujam: 1700 cm3

Snaga: 73 k (54 KW) 5000 rpm

Okretni moment: 136 Nm @ 2750rpm

Prednja koènica: 300 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 300 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 130/90-16

Stra¾nja guma: 170/70-16

Obujam spremnika: 20 l

Kawasaki
Honda SW-T 600 (2011.)
Honda SW-T 600 (2011.)

Honda SW-T 600 (2011.)

�daje

Obujam: 582,2 cm3

Snaga: 51,2 k (37,3 KW) 7.500 rpm

Okretni moment: 55 Nm @ 6.000rpm

Prednja koènica: 276 mm , , 3 ko?na klipa ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 240 mm , , 2 ko?na klipa ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/80-14

Stra¾nja guma: 150/70-13

Obujam spremnika: 16 l

Honda
Honda Crossrunner (2011.)

Honda Crossrunner (2011.)

�daje

Obujam: 782 cm3

Snaga: 102 k (74,9 KW) 10.000 rpm

Okretni moment: 72,8 Nm @ 9500rpm

Prednja koènica: 296 mm , , 3 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 256 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 R 17

Stra¾nja guma: 180/55 R 17

Obujam spremnika: 21,5 l

Maksimalna brzina: 200+ km/h

Honda
Honda CBR 600 F (2011.)
Honda CBR 600 F (2011.)

Honda CBR600F

�daje

Obujam: 599 cm3

Snaga: 100 k (75 KW) 12000 rpm

Okretni moment: 64 Nm @ 10500rpm

Prednja koènica: 296 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 240 mm , , 1 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 180/55 ZR 17

Obujam spremnika: 17 l

Du¾ina: 187 kg

Maksimalna brzina: 235 km/h

Honda
Honda CBR 250 R (2011.)
Honda CBR 250 R (2011.)

Honda CBR250R

�daje

Obujam: 249,4 cm3

Snaga: 27 k (20 KW) 8500 rpm

Okretni moment: 23 Nm @ 7000rpm

Prednja koènica: 296 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 220 mm , , 1 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 110/70-17

Stra¾nja guma: 140/70-18

Obujam spremnika: 13 l

Du¾ina: 145 kg

Maksimalna brzina: 150 km/h

Honda
Honda CBR 125 R (2011.)
Honda CBR 125 R (2011.)

Honda CBR 125 R (2011)

�daje

Obujam: 124,7 cm3

Snaga: 13 k (9,38 KW) 10.000 rpm

Okretni moment: 10,1 Nm @ 8.000rpm

Prednja koènica: 296 mm , , 2 ko?na klipa ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 220 mm , , 1 ko?ni klip ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 100/80-17

Stra¾nja guma: 130/70-17

Obujam spremnika: 13 l

Maksimalna brzina: 120 km/h

Honda
Honda CB 600 F/ABS (2011.)
Honda CB 600 F/ABS (2011.)

Honda CB 600 F/ABS

�daje

Obujam: 599 cm3

Snaga: 102 k (75 KW) 12.000 rpm

Okretni moment: 63,5 Nm @ 10.500rpm

Prednja koènica: 296 mm , , 2 klipa ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 240 mm , , 1 klip ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 180/55 ZR 17

Obujam spremnika: 19 l

Maksimalna brzina: 225 km/h

Honda
Honda CB 1000 R/C-ABS (2011.)

Honda CB 1000 R/C-ABS (2011.)

�daje

Obujam: 998 cm3

Snaga: 125 k (92 KW) 10.000 rpm

Okretni moment: 99 Nm @ 7.750rpm

Prednja koènica: 310 mm , , 4 ko?na klipa ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 256 mm , , 2 ko?na diska ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 180/55 ZR 17

Obujam spremnika: 17 l

Maksimalna brzina: 226 km/h

Honda
Ducati Monster 1100 evo (2011.)

Ducati Monster 1100 evo (2011.)

�daje

Obujam: 1078 cm3

Snaga: 100 k (73,5 KW) 7500 rpm

Okretni moment: 103 Nm @ 6000rpm

Prednja koènica: 320 mm , , ko�nih klipova

Stra¾nja koènica: 245 mm , , ko�nih klipova

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 180/55 ZR 17

Obujam spremnika: 13,5 l

Du¾ina: 169 kg

Ducati
Ducati Diavel (2011.)

Ducati Diavel

�daje

Obujam: 1198,4 cm3

Snaga: 162 k (119 KW) 9500 rpm

Okretni moment: 127,5 Nm @ 8000rpm

Prednja koènica: 320 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 265 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 240/45 ZR 17

Obujam spremnika: 17 l

Du¾ina: 210 kg

Maksimalna brzina: 250 km/h

Ducati
Ducati 848 evo (2011.)
Ducati 848 evo (2011.)

Ducati 848 EVO

�daje

Obujam: 849,4 cm3

Snaga: 140 k (103 KW) 10500 rpm

Okretni moment: 97,5 Nm @ 9750rpm

Prednja koènica: 320 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 245 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 180/55 ZR 17

Obujam spremnika: 15,5 l

Du¾ina: 168 kg

Maksimalna brzina: 262 km/h

Ducati
Ducati 1198 SP (2011.)

Ducati 1198 SP

�daje

Obujam: 1198,4 cm3

Snaga: 170 k (125 KW) 9750 rpm

Okretni moment: 131 Nm @ 8000rpm

Prednja koènica: 330 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 245 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 190/55 ZR 17

Obujam spremnika: 18 l

Du¾ina: 168 kg

Maksimalna brzina: 287 km/h

Ducati
BMW R 1200 R/Classic (2011.)

BMW R 1200 R/Classic (2011.)

�daje

Obujam: 1170 cm3

Snaga: 110 k (81 KW) 7750 rpm

Okretni moment: 119 Nm @ 6000rpm

Prednja koènica: 320 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 265 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 180/55 ZR 17

Obujam spremnika: 18 l

BMW
BMW K 1600 GTL (2011.)

BMW K 1600 GTL

�daje

Obujam: 1649 cm3

Snaga: 160 k (118 KW) 7750 rpm

Okretni moment: 175 Nm @ 5250rpm

Prednja koènica: 320 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 320 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 190/55 ZR 17

Obujam spremnika: 26,5 l

Maksimalna brzina: 250 km/h

BMW
BMW K 1600 GT (2011.)

BMW K 1600 GT

�daje

Obujam: 1649 cm3

Snaga: 160 k (118 KW) 7750 rpm

Okretni moment: 175 Nm @ 5250rpm

Prednja koènica: 320 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 320 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 190/55 ZR 17

Obujam spremnika: 24 l

Maksimalna brzina: 250 km/h

BMW
BMW G 650 GS (2011.)

BMW G 650 GS (2011.)

�daje

Obujam: 652 cm3

Snaga: 48 k (35 KW) 6500 rpm

Okretni moment: 60 Nm @ 5000rpm

Prednja koènica: 300 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 240 mm , , 1 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 110/80 R 19

Stra¾nja guma: 140/80 R 17

Obujam spremnika: 14 l

Maksimalna brzina: 170 km/h

BMW
Aprilia Tuono V4 R (2011.)

Aprilia Tuono V4 R

�daje

Obujam: 999,6 cm3

Snaga: 162 k (119 KW) 11000 rpm

Okretni moment: 110 Nm @ 9000rpm

Prednja koènica: 320 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 220 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 190/55 ZR 17

Obujam spremnika: 17 l

Du¾ina: 179 kg

Maksimalna brzina: 267 km/h

APRILIA
Aprilia RSV4 Factory APRC SE (2011.)

Aprilia RSV4 Factory APRC SE (2011.)

�daje

Obujam: 999,6 cm3

Snaga: 180 k (132,4 KW) 12.250 rpm

Okretni moment: 115 Nm @ 10.000rpm

Prednja koènica: 320 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 220 mm , , 2 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 200/55 ZR 17

Obujam spremnika: 17 l

Maksimalna brzina: 250+ km/h

APRILIA
Aprilia RS4 125 (2011.)
Aprilia RS4 125 (2011.)

Aprilia RS4 125

�daje

Obujam: 124,8 cm3

Snaga: 15 k (11 KW) rpm

Prednja koènica: 300 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 218 mm , , 1 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 110/80-17

Stra¾nja guma: 130/70-17

Obujam spremnika: 14,5 l

Du¾ina: 115 kg

Maksimalna brzina: 122 km/h

APRILIA
Aprilia Dorsoduro 1200 (2011.)

Aprilia Dorsoduro 1200

�daje

Obujam: 1197 cm3

Snaga: 130 k (96 KW) 8700 rpm

Okretni moment: 115 Nm @ 7500rpm

Prednja koènica: 320 mm , , 4 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Stra¾nja koènica: 240 mm , , 1 ko�nih klipova prihvat ko�ne �eljusti

Prednja guma: 120/70 ZR 17

Stra¾nja guma: 180/55 ZR 17

Obujam spremnika: 15 l

Du¾ina: 209 kg

Maksimalna brzina: 232 km/h

APRILIA
Motor-Presse Online: Automotorisport

Omiljeni motocikli: Yamaha XJ 600 Diversion 2009 Piaggio beverly 300 ie (2010.) Yamaha XJ6 2009 Kawasaki ER-6n/f BMW R 1200 GS (2010) Yamaha XT660R Yamaha T-max 500 Suzuki DL650 V-Strom Honda VT 750 C shadow Honda CB 1000 R Yamaha XT 660 Z Ténéré Gilera GP800 Yamaha FZ1 Fazer Suzuki Bandit 650 2007- Yamaha YZF-R1 2009 Honda CBR 1000 RR Fireblade 2009 Honda CBR 600 F (2011.) Gilera Runner 50 SP Yamaha XT660X KTM 990 Adventure / S 2006-2008 Honda XL700V Transalp KTM 690 Duke Yamaha V-max Yamaha X-max 250 (2011.) Yamaha YZF-R125 Piaggio beverly tourer 300ie BMW K 1600 GTL (2011.) Honda NTV 650 (RC 33, 1995-ös évjárat) Suzuki GSX-R 1000 2009 Honda CBF 600 N Honda CB 1000 R/C-ABS (2011.) Yamaha XJ6 (2010.) Aprilia RS 125 Vespa PX 125/150 (2011.) BMW R 1200 R/Classic (2011.) Honda Crossrunner (2011.) Yamaha FJR 1300 AS Suzuki GSF1250 S ABS bandit Kawasaki VN 900 Classic Kawasaki Z 1000 SX (2011.) Yamaha FZ8/fazer 800 Honda CBR1000F 1993-2000 (SC24) Aprilia RSV4 Factory APRC SE (2011.) Aprilia RS4 125 (2011.) Aprilia Tuono V4 R (2011.) Ducati Diavel (2011.) Yamaha FZ6 / Fazer S2 2007- Kawasaki Ninja 250 R Honda VT 750 Shadow Spirit Kawasaki ZX-10R (2011.) Aprilia Dorsoduro 1200 (2011.) Yamaha YZF-R6 2008- Piaggio Typhoon 50 2T (2011.) Honda VFR 1200 F Suzuki GSX-R 600 (2011.) BMW K 1600 GT (2011.) Suzuki DL1000 V-Strom Gilera Nexus 300 i.e. Yamaha YZF-R6 2006-2007 Aprilia Shiver 750 GT Suzuki SFV650 Gladius 2009 BMW S 1000 RR Piaggio MP3 Yourban 300 ie (2011.) BMW G 650 GS (2011.) Megelli sport 125 R BMW K 1300 GT 2009 Aprilia Pegaso 650 Strada 2005- Aprilia NA 850 Mana 2007- Honda CBR 125 R (2011.) Aprilia RSV 4 R Honda VFR 800 2003- Ducati 1198 SP (2011.) KTM Duke 125 (2011.) Honda CB 600 F/ABS (2011.) Moto Guzzi Stelvio 1200/NTX (2011.) KTM RC-8 R (2011.) Honda CBF 600 S Ducati Monster 1100 evo (2011.) Yamaha FJR1300 Honda CB600F Hornet 2007- Yamaha TDM850 1996- Suzuki GSX-R 750 (2011.) Kawasaki Z 750 R (2011.) Aprilia shiver 750 Yamaha FZ6 (S2) 2007- Yamaha XVS 1300 A Midnight Star BMW R1200GS 2007 Yamaha XP500 T-Max 2002-2007 Hyosung GT 250 R Suzuki GSR 750 (2011.) Honda CBR 250 R (2011.) MV Agusta F3 675 (2011.) Honda CBF125 Honda XL650V Transalp Triumph Daytona 675 R (2011.) Moto Guzzi Nevada 750 Anniversario (2011.) Kawasaki W 800 (2011.) Moto Guzzi Norge GT 8V (2011.) Kawasaki KLR650 / R Aprilia Pegaso 650 I.E.